Menu

Egzamin z kwalifikacji harmonogram czerwiec 2018r.

10 maja 2018

Szczegółowy harmonogram egzaminów z kwalifikacji w sesji czerwiec 2018r.dostepny jest w załązniku poniżej oraz w sekretaraicie szkoły. Na egzamin należy zgłosić się pół godziny wcześniej okazać dowód osobisty oraz mieć przy sobie  długopis z czarnym tuszem oraz przybory na egzamin  w pliku do pobrania poniżej .

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Abolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 4 miesiące przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Zobacz także

dZapisz się jKontakt uMiasto