Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Wyniki matur

2 lipca 2018

Informujemy, iż wyniki matur dostępne będą w sekretaraicie szkoł w dniu 02.07.2018r.

Po odebraniu wyników, zdający mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Termin składania podania na poprawę matury - do 09.07.2018r.

Zobacz także