• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Przypomnienie - Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji czerwiec 2020

Przypomnienie - Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji czerwiec 2020

14.12.2019

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zgodnie z harmonogramem dostepnym w sekretariacie szkoły oraz w załączniku poniżej.

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 5 miesiący przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec 2020 - do 31.01.2020r.

 

Deklaracje mogą złożyć osoby, które od 01.09.2019 są słuchaczami następujących semestrów:
- technik usług kosmetycznych - semestr II i III
- technik BHP - semestr II
- technik rachunkowości - semestr II i III
- florysta - semestr I
- opiekun medyczny - semestr I
- technik turystyki wiejskiej - semestr III
- technik eksploatacji portów i terminali sem III
- technik masażysta sem III
- technik informatyk sem II i III
- technik administracji sem III
- słuchacze, którzy nie zapisali się w sesji styczeń 2020r
- Absolwenci szkoły.

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.