Menu

Wyniki matur poprawkowych

12 września 2017

W dniu 12.09.2017r zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór wyników matur poprawkowych.

 

Informujemy też, iż do 30.09.2017 można składać w sekretarcia szkoły deklaracje na maturę w maju 2018r. 

Zobacz także