Menu

Opis kierunku

 UWAGA - KURS CZASOWO NIEDOSTĘPNY

 

Celem kursu jest zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu wykonywania pracy biurowej, sprawnej organizacji czasu pracy, obsługi komputera czy obsługi klienta. Każdemu, kto chce podjąć pracę w biurze, taki kurs się przyda.

 • Tryb nauczania:

  stacjonarny
  wieczorowy
  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  80 godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Obsługa urządzeń biurowych i komputera

 • Organizacja i zarządzanie czasem

 • Organizacja pracy biurowej

 • Profesjonalna obsługa klienta

 • Przepływ informacji w zarządzaniu biurem

 • Zasady efektywnej komunikacji